All Application

แอป LinkedIn ทำให้คุณเชื่อมโยงกับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ

Linkedin คือ Social Network Platform หนึ่ง ที่เน้นไปในทางด้านอาชีพและธุรกิจ เสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้าง โดยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันกลายเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการจ้างและหางาน โดยผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัวขึ้นมา ไม่ว่าจะข้อมูลทางด้านการศึกษา ประสบการณ์ รวมไปถึงความถนัดเฉพาะตัว ซึ่งเปรียบเสมือนกับ Resume ประจำตัวของผู้ใช้คนนั้นๆเลยทีเดียว เขียนโปรไฟล์ LinkedIn ของตัวเองอย่างไรให้น่าสนใจที่สุด 1. Read More

mublet