CamScanner-Scanner to scan PDF

CamScanner-Scanner to scan PDF

แอปฯ ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องทำงานอยู่กับเอกสารเป็นประจำ เนื่องจากเป็นแอปฯ สแกนเอกสารให้เป็นไฟล์ PDF ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น สแกนใบเสร็จรับเงิน, สแกนรูปภาพ หรือสแกนบันทึกต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างละเอียดและคมชัด นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารของคุณไปยังบริการฝากไฟล์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

mublet