All Application

แอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” ใบขับขี่ออนไลน์

แอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” ที่จะใช้สำหรับเป็นใบขับขี่ออนไลน์สามารถใช้แสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่กัน โดยโครงการ DLT Smart Licence เป็นการพัฒนารูปแบบใบอนุญาตขับรถสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 หรือ Electronic Driving Licence ซึ่งกรมการขนส่งทางบก มอบเป็นหนึ่งในของขวัญให้ประชาชนในปีนี้ โดยเป็นการเพิ่มทางเลือกอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) Read More

mublet