All Application

วิธีเปลี่ยนธีมเพิ่มความน่ารักน่าใช้ในแอป K PLUS

แอป K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย คงจะคุ้นเคยกับหน้าตาของแอปเดิมๆ ที่เป็นธีมสีดำๆ เขียวๆ และหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแอป K PLUS นั้นก็สามารถเปลี่ยนธีมเป็นสีอื่นๆ ได้เช่นกัน วันนี้ทีมงานมีวิธีเปลี่ยนธีมในแอป K PLUS ให้ดูน่ารักน่าใช้ขึ้นไปอีก วิธีเปลี่ยนธีมเพิ่มความน่ารักน่าใช้ในแอป K PLUS (ธนาคารกสิกรไทย) Read More

mublet