All Application

แอปพลิเคชั่นเช็กฟัน-ติดตามผลรักษาฟัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวล้ำไปอีกหลายขั้น ในวงการทันตกรรมเองก็มีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาฟันในส่วนของการ “จัดฟัน” ได้เป็นอย่างดี เพราะแอปพลิเคชั่นล่าสุดนี้ ช่วยตั้งแต่ขั้นตอนแรก ตรวจสภาพฟันก่อนเข้ารับการรักษา ติดตามผลการรักษา ให้คำแนะนำระหว่างการรักษา ไปจนถึงหลังการรักษา เพื่อลดเวลาในการเข้าพบ หรือรอทันตแพทย์ที่คลินิกให้น้อยลงมากที่สุด เทคโนโลยีใหม่ ช่วยอำนวยความสะอาดให้คนจัดฟัน เริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกในกาส่งรูปเข้าไปในระบบ เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจคร่าว ๆ ว่า เหมาะสมจะเข้ารับการรักษาด้วยหรือไม่ เพื่อลดเวลาของผู้ป่วยที่อาจมาถึงที่แล้วไม่ได้รับการรักษาเพราะอาการไม่เหมาะสมที่จะรักษากับทางคลินิก Read More

mublet