All Application

แอปพลิเคชันดีๆ ที่เด็กมหาลัย ควรมี

แอปพลิเคชันดีช่วยการเรียน

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น มีส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกและง่ายมากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ อาทิ หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ แอปพลิเคชันดีๆ ช่วยการเรียน แอปพลิเคชันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คู่กับโทรศัพท์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว วันนี้จะมาแนะนำ 9 แอปพลิเคชันดีๆ ที่เด็กนักเรียนนักศึกษาควรมีเก็บไว้ จะมีแอปอะไรบ้างไปดูกันเลย Photomath แอปที่สามารถหาคำตอบหรือช่วยแก้สมการยากๆ เช่น Read More

mublet