All Application

“ดิสคัฟเวอร์ ลาตินอเมริกา” แอปฯเชื่อม2ทวีป

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวแอปพลิเคชัน Discover Latin America (DLA Mobile Application) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าดีแอลเอ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแรกของไทยที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทยในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อช่วยให้ความรู้ความรู้ทั่วไปกับประชาชนทั้งในด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญคือข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ภูมิภาคลาตินอเมริกา ที่นำเสนอเป็นภาษาไทย ซึ่งมีทั้งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยให้เข้าใจลาตินอเมริกาได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น ดีแอลเอแอปพลิเคชันยังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 Read More

mublet