All Application

พ่อแม่อเมริกันแห่ใช้แอพพลิเคชั่น “พี่เลี้ยงติดล้อ”

พ่อแม่อเมริกันที่ตารางงานรัดตัว หันไปพึ่งพาแอพพลิเคชั่น “พี่เลี้ยงติดล้อ” บริการรับ-ส่งลูกทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน รวมทั้งช่วยรับ-ส่งไปโรงเรียนแทนผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาอีกด้วย ตามรายงานของเอพี บริษัทแอพพลิเคชั่น HopSkipDrive, Kango, Zum มีจุดขายที่แตกต่างจาก Uber หรือ Lyft ที่เน้นบริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นทั่วไป โดยแอพใหม่เหล่านี้เริ่มต้นจากบรรดาคุณแม่วัยทำงานที่ต้องการหาบริการคนขับรถรับ-ส่งลูกตัวเองไปโรงเรียน รวมทั้งพาไปทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน และที่ผ่านมาบริการผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ช่วยรับส่งเด็กๆมากกว่า 1.4 Read More

mublet