All Application

DEPA สร้างแอปพลิเคชันค้นหาร้านขายยา

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กล่าวภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 ว่าขณะนี้กำลังเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้หันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจ ล่าสุดสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ที่ต้องการคำปรึกษาสามารถค้นหาและเข้าถึงร้านขายยาที่ได้คุณภาพ มีเภสัชกรที่มีความรู้พร้อมให้คำแนะนำ มีบริการด้านสุขภาพที่สามารถเช็กสุขภาพและวิเคราะห์โรคได้เบื้องต้น เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี รวมถึงมีกิจกรรมทางสุขภาพ ซึ่งง่ายต่อการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยปัจจุบันผู้ประกอบการ Read More

mublet