StockRadars แอปวิเคราะห์และติดตามราคาหุ้น

แอปพลิเคชัน StockRadars แอพพลิเคชั่นสำหรับวิเคราะห์และติดตามราคาหุ้นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักลงทุน ถือเป็น Startup คนไทยที่ประสบความสำเร็จไปอีกก้าว ได้ตกลงร่วมทุนกับนักลงทุนต่างประเทศ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไซเบอร์เอเจนท์ เวนเจอร์ส จำกัด (Cyber Agent Ventures) ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท อีสท์เวนเจอร์ จำกัด (East Ventures) ประเทศสิงค์โปร์-ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มทุนสำหรับการทำการตลาด StockRadars ให้สามารถขยายตลาดสู่ตลาดโลก รวมทั้งช่วยพัฒนาให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานระบบวิเคราะห์หุ้นแบบเรียลไทม์ที่จะช่วยให้การลงทุนของนักลงทุนทุกคนง่ายมากยิ่งขึ้น

mublet