LILUNA แอปบริการแชร์ค่าเดินทาง ทางเดียวกันไปด้วยกัน

อีก 1 ความมีน้ำใจสำหรับคนไทยเมื่อทาง Liluna แอปฯ Carpool ของไทยได้สร้างกิจกรรมขึ้นมาเพื่อมอบให้แก่สาธารณะประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยทางเขาจะทำการจัดหารถตู้ให้แบบฟรี ๆ ไป – กลับในวันนั้นภายในเขต กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่เข้าไปโพสต์ในเพจของเขา

วิธีการคือ
เจ้าของรถสมัครใช้งานแอป ต้องมีใบขับขี่ ทะเบียนรถ เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นแจ้งจุดเริ่มต้นการเดินทางและจุดหมายปลายทาง พร้อมค่าเดินทาง ผู้ร่วมเดินทางเข้ามาตอบรับ หารค่าเดินทางกันตามจำนวนคนที่ไปด้วยกัน

นี่ไม่ใช่ค่าบริการ แต่เป็นค่าเดินทางจริง ดังนั้นถ้าผู้ที่ต้องการเดินทางเห็นว่า ค่าเดินทางแพงเกินไป ก็ไม่ต้องเดินทางด้วย

LILUNA ดียังไง
– ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
– ช่วยลดปัญหารถติด
– ช่วยประหยัดพลังงาน
– ลดการใช้พลังงาน
– เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
– สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเดินทาง

mublet