CEO แอปฯ “QueQ” ซุ่มเสริมเขี้ยวเล็บ

เมื่อคิดอยากจะจองคิวล่วงหน้า คงต้องนึกถึงแอปพลิเคชัน QueQ แต่ถ้านึกถึงเจ้าของแอปฯ ก็ต้องนึกถึง โจ้ – รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ซีอีโอแห่งบริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง เจ้าของแอปพลิเคชัน“ระบบจัดการคิวอัจฉริยะ” หรือแอปฯ QueQ อำนวยความสะดวกด้านการจองคิวร้านดัง ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก แก้ปัญหาความแออัด ลดการใช้เวลาในการรอคิว ล่าสุดได้พัฒนาแอปพลิเคชันสู่ระบบการจองคิวพบแพทย์ของคนไข้ในโรงพยาบาล เท่านั้นไม่พอ ยังแอบซุ่มเสริมเขี้ยวเล็บ ลงคลาสอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่น 2” ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมนำความรู้ต่อยอดฟีเจอร์การใช้งานใหม่ๆ พลิกโฉมการจองคิวแบบเดิม ๆ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองในการพัฒนาเมืองให้พร้อมต่อการเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เพื่อแก้ปัญหาเครือข่ายธุรกิจบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

mublet