แอป LinkedIn ทำให้คุณเชื่อมโยงกับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ

Linkedin คือ Social Network Platform หนึ่ง ที่เน้นไปในทางด้านอาชีพและธุรกิจ เสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้าง โดยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันกลายเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการจ้างและหางาน โดยผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัวขึ้นมา ไม่ว่าจะข้อมูลทางด้านการศึกษา ประสบการณ์ รวมไปถึงความถนัดเฉพาะตัว ซึ่งเปรียบเสมือนกับ Resume ประจำตัวของผู้ใช้คนนั้นๆเลยทีเดียว

เขียนโปรไฟล์ LinkedIn ของตัวเองอย่างไรให้น่าสนใจที่สุด

1. แนะนำตัวเองอย่างมืออาชีพ ใน LinkedIn จะมีช่องให้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพอยู้ใต้รูปโปรไฟล์
2. เนื่องจาก LinkedIn เป็นโซเชียลมีเดียที่เน้นในเครือข่ายธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ การเขียนข้อมูลควรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ Connection เข้าถึงโปรไฟล์เราได้ และควรใช้คำศัพท์แนวธุรกิจ
3. ควรเล่าเรื่องของคุณให้น่าสนใจ และน่าติดตาม ที่สำคัญควรเล่าให้กระชับ อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
4. อย่าลืมชี้ให้เห็นถึงความถนัด และความสามารถของคุณ รวมทั้งอธิบายประสบการณ์ของคุณให้น่าสนใจ โดยเล่าเรื่องราวสั้นๆ ที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตัวคุณเอง
5. สร้างเครือข่ายของคุณ เครือข่ายจะเป็นตัวบอกความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์คุณ แต่อย่าลืมว่าการสร้างเครือข่ายก็เหมือนกับการเพิ่มโอกาสให้คนอื่นๆ เข้ามาถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพราะฉะนั้นต้องดูให้รอบคอบ ทางที่ดีควรเพิ่มคนที่คุณรู้จักจริงๆ เท่านั้น

mublet