แอป “เป๋าตัง” เช็คยอดหนี้กยศ ตรวจสอบ จ่ายชำระหนี้กยศ

อำนวยความสะดวกสบาย แอป “เป๋าตัง” เช็คยอดหนี้กยศ ตรวจสอบ จ่ายชำระหนี้กยศ. อีกทางเลือกแสนสะดวกจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมฟีเจอร์ต่างๆที่จำเป็นต่อการคำนวณดอกเบี้ย ยอดคงค้าง โหลดด่วน ลงทะเบียนเพื่อใช้งานวันนี้

แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถึงเวลาชำระภายในวันที่ 5 ก.ค. 2562 แอป กยศ เพิ่มช่องทางใหม่ ให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชี กยศ. กรอ. และ กรอ. ปี 55 ตรวจสอบกำหนดชำระ เช็คยอดหนี้กยศ ยอดคงค้าง พร้อมชำระเงินกู้ กยศ. (ยอดเงินกู้คงค้าง หรือยอดเงินกู้ปิดบัญชี)

เช็คยอดหนี้กยศ แอปจ่ายชำระ แสนสะดวก ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

mublet