แอปพลิเคชั่นเช็กฟัน-ติดตามผลรักษาฟัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวล้ำไปอีกหลายขั้น ในวงการทันตกรรมเองก็มีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาฟันในส่วนของการ “จัดฟัน” ได้เป็นอย่างดี เพราะแอปพลิเคชั่นล่าสุดนี้ ช่วยตั้งแต่ขั้นตอนแรก ตรวจสภาพฟันก่อนเข้ารับการรักษา ติดตามผลการรักษา ให้คำแนะนำระหว่างการรักษา ไปจนถึงหลังการรักษา เพื่อลดเวลาในการเข้าพบ หรือรอทันตแพทย์ที่คลินิกให้น้อยลงมากที่สุด

เทคโนโลยีใหม่ ช่วยอำนวยความสะอาดให้คนจัดฟัน

เริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกในกาส่งรูปเข้าไปในระบบ เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจคร่าว ๆ ว่า เหมาะสมจะเข้ารับการรักษาด้วยหรือไม่ เพื่อลดเวลาของผู้ป่วยที่อาจมาถึงที่แล้วไม่ได้รับการรักษาเพราะอาการไม่เหมาะสมที่จะรักษากับทางคลินิก เช่น ลักษณะของฟันอาจจะอันตราย ต้องเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับการจัดฟัน เป็นต้น

จากนั้น เพื่อแพทย์ตัดสินใจว่าสามารถเข้ารับการรักษาต่อด้วยได้ ถึงค่อยทำการนัดผู้ป่วยมารักษาที่คลินิก ทำการแสกนช่องปาก และทำชุดจัดฟันสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะ

เมื่อเข้ารับการรักษา ติดตั้งชุดจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยก็สามารถใช้แอพลิเคชั่นทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าของผลการจัดฟัน ติดต่อกับทีมแพทย์และลดเวลาการรอพบแพทย์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

mublet