เปิดตัวแอปพลิเคชัน AOT DIGITAL AIRPORTS

ทอท.เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS ครอบคลุมท่าอากาศยาน 6 แห่งของทอท. โดยสามารถแจ้งเตือนเที่ยวบินได้ก่อนเวลา และยังสามารถเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานอีก 16 แห่งทั่วโลกได้

วันนี้ (21 ส.ค.) ภายหลังการเปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS สนามบินมีชีวิต นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเปิดเผยว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และยังส่งผลดีต่อกระทรวงคมนาคมเราไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเป็นการพัฒนาภายในองค์กร เพื่อรอการขยายเพื่อรองรับการขยายตัวของท่าอากาศยาน ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการให้บริการที่ทันสมัย เพราะสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบโครงข่ายคมนาคมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางบก น้ำ และอากาศ

ด้านนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน เปิดเผยว่า Digital platform นี้จะครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของทททโดยในช่วงแรกจะนำร่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนและในอนาคตจะเชื่อมโยงท่าอากาศยานพันธมิตรอีก 16 แห่งทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ก่อนช่วงปีใหม่ 2563

ขณะที่แอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันสำหรับผู้โดยสาร ตั้งแต่การสามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระมีแผนที่อัจฉริยะสามารถนำทางไปยังจุดต่างๆมีการให้บริการข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะการเดินทางภายในท่าอากาศยานและที่สำคัญมีการแจ้งเตือนเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปท่าอากาศยาน

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 มีการประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 39 ล้านคน

ทางกระทรวงฯ ได้สนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และการให้บริการต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถพูดคุยและสอบถามข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันได้ และเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางทางอากาศมายังประเทศไทยได้รับประโยชน์จากข้อมูลได้ง่ายและได้รับความสะดวกสบาย

mublet