ทอท.เปิดใช้แอปพลิเคชัน AOT Digital Airports

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการเปิดตัวแอปพลิเคชัน AOT Digital Airports ว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร โดยกระทรวงคมนาคมไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นการพัฒนาภายในองค์กร รอการขยายตัวของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบโครงข่ายคมนาคมอื่นๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ

ด้าน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า Digital Platform นี้ จะครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท. ในระยะแรกจะนำร่องใช้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อน และในอนาคตจะเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานพันธมิตรอีก 16 แห่งทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะเสร็จก่อนช่วงปีใหม่ ปี 2563

โดยแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันสำหรับผู้โดยสาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน, เคาน์เตอร์เช็กอิน และสัมภาระ มีแผนที่อัจฉริยะนำทางไปยังจุดต่างๆ และบริการข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ การเดินทางภายในท่าอากาศยาน และการแจ้งเตือนเที่ยวบิน เพื่อให้ผู้โดยสารมีเวลาเตรียมตัวก่อนเดินทางไปท่าอากาศยาน

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยประมาณ 39 ล้านคน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ สนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และบริการต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันได้

mublet