ตลาดแอป แอปพลิเคชันช่วยเกษตรกรไทย สร้างรายได้ ลดต้นทุน

แอปฯ ด้านการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อช่วยเกษตรกรไทยสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิต ที่สำคัญสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แอปฯ การเกษตรน้องใหม่ที่มาแรง ล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมที่มีความพร้อมในการขยายตลาดได้ดีที่สุด ของโครงงาน AgTech Battle จากการแข่งขันในงาน Startup Thailand 2019 เพราะแอปฯ นี้สามารถนำไปปรับใช้กับภาคการเกษตรเกือบทุกภาคส่วน ในทุกที่ ทั่วโลก ล่าสุดเปิดรับทุนรอบ seed round เพื่อบุกตลาด ASEAN แบบเต็มตัว

ตลาดแอป คือแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถ ค้นหาและว่าจ้างผู้ให้บริการเกษตร ช่างซ่อมเครื่องจักรทางการเกษตรและผู้ใช้งานแอปฯ ยังสามารถทำการซื้อขายกันได้โดยตรง สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศหรือสินค้าโอทอป

ด้วยทีมงานพัฒนาธุรกิจของตลาดแอป ที่เข้าใจเกษตรกรและลงพื้นที่ทำงานร่วมกับองค์กร บริษัทผู้ผลิตอาหารต่างๆ และบริษัทอื่นๆ ในด้านธุรกิจการเกษตร อีกทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี ทำให้เราได้เข้าถึงผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแปลงและช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ตลาดแอปเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกร ผู้ให้บริการเกษตร และช่าง ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วมากกว่า 70,000 คน และเป้าหมายของบริษัทฯ คือ ขยายการให้บริการในทุกประเทศทั่วโลก

mublet