“ดิสคัฟเวอร์ ลาตินอเมริกา” แอปฯเชื่อม2ทวีป

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวแอปพลิเคชัน Discover Latin America (DLA Mobile Application) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าดีแอลเอ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแรกของไทยที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทยในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อช่วยให้ความรู้ความรู้ทั่วไปกับประชาชนทั้งในด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญคือข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ภูมิภาคลาตินอเมริกา ที่นำเสนอเป็นภาษาไทย ซึ่งมีทั้งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยให้เข้าใจลาตินอเมริกาได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น

ดีแอลเอแอปพลิเคชันยังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา หรือฟีแลค (FEALAC) ในปีนี้ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศสมาชิกฝ่ายเอเชียตะวันออก โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารที่ก้าวหน้าในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือในการลดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลของสองภูมิภาค ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกฟรีแลคทั้ง 20 ประเทศในลาตินอเมริกา ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวอีกด้วย

แม้ความรับรู้ของคนไทยต่อลาตินอเมริกาจะยังมีไม่มากนัก ด้วยอุปสรรคในด้านความห่างไกล แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าลาตินอเมริกาเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีความสำคัญและน่าสนใจไม่แพ้ภูมิภาคไหนๆ ทั้งด้วยตลาดที่มีขนาดใหญ่และเป็นตลาดใหม่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ใครที่อยากรู้จักและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับลาตินอเมริกาเพิ่มเติมก็พิมพ์ตัวอักษร discoverlatinamerica และดาวน์โหลดแอฟพลิเคชัน DLA ไปใช้งานได้เลย

mublet