จ่ายค่าประปา ผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. เพิ่มช่องทาง การชำระค่าน้ำประปาในรูปแบบ online ผ่านแอปพลิเคชันช็อปปิ้งออนไลน์สุดฮอต Shopee จ่ายค่าน้ำสะดวก ช็อปปิ้งสนุก

โดยเลือกไอคอน Top Up &E-Coupons>>บิลค่าน้ำ ค่าไฟ>>การประปานครหลวง>> สแกนบาร์โค้ด/QR Code/ เลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ>> ตรวจสอบยอดที่จะชำระ>>เลือกวิธีการชำระเงิน สามารถชำระค่าน้ำประปา Online ผ่าน Shopee ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

mublet