All Application

เปิดตัว PEA Solar Hero Application

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเปิดตัว Application ใหม่ หรือที่เรียกกันว่า PEA Solar Hero Application (PEA)เป็น Application แรกในไทย เพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาใช้เองแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพแนะนำขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม การเลือกรูปแบบการลงทุนแหล่งเงินทุนจากธนาคาร การคำนวณความคุ้มทุน รวมถึงผลิตภัณฑ์และผู้ติดตั้งที่ได้มาตรฐาน สามารถติดตามข้อมูลการใช้พลังงานของตนเองผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลาแบบ One Read More

mublet