All Application

ทอท.เปิดใช้แอปพลิเคชัน AOT Digital Airports

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการเปิดตัวแอปพลิเคชัน AOT Digital Airports ว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร โดยกระทรวงคมนาคมไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นการพัฒนาภายในองค์กร รอการขยายตัวของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบโครงข่ายคมนาคมอื่นๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ ด้าน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Read More

mublet